Thomas Svensson blogg

Rune Larsson arbetar med ett nytt, omfattande person- register. Han upptäcker att han är förföljd av personer han inte vet vilka de är.