Biografi & foton


Thomas Svensson bor på Alnön utanför Sundsvall med hustrun Ulrika. Han har en karriär som  bakom sig som informations- och it-chef, har också arbetat i reklambranschen och som krönikör. Nu är han musiker och författare på heltid. 

"När jag började gräva i min egen historia växte intresset för att skriva böcker. Ur mycket knapphändiga uppgifter om mina förfäder klev en person fram i ljuset, från en runa i Sundsvalls tidning på 80-årsdagen. 

Farfar föddes 1861, överlevde svältåren 1867/1868 och var fortfarande barn när han ensam vandrade från Värmland till Norrland. Han förde ett kringflackande liv, arbetade ett par år i Malmberget innan han kom till Sundsvall och fick arbete på ett av sågverken.

Historien är på inget sätt unik. Sundsvallsdistriktet var ett alternativ till Amerika för torparungarna i de fattiga barnrikehusen. 

År 1900 emigrerade hans förstfödda dotter, endast 16 år gammal. Kanske lät han henne förverkliga den dröm han själv hade i hennes ålder. 

Plankbäraren Carl Johan Svensson avancerade till virkesuppköpare och sedan till faktor med eget hus på fri grund. Han var känd som en rättskaffens karl som månade om sina underlydande. Ändå kom hans liv att kantas av tragedier och ovänskap.

Farfar väckte mitt intresse för livsvillkoren under den epok som byggde det nya  Sverige. Men hans historia är ännu inte berättad. Den uppgiften ligger framför mig."

Text och foto: Ulrika Hägglund

Högupplösta bilder beställs hos Bruset Publishing, brusetpublishing@gmail.com, +46 70 567 41 09